Broen

I forbindelse med BLOX bliver der anlagt en cykel- og gangbro over havnen. Broen bliver anlagt nord for Langebro. Den støder til Vester Voldgade på den ene side og Langebrogade på den anden side.

Vinderprojektet er fundet. Myndighedsbehandling og lokalplanproces er i gang. Forventet byggestart andet halvår 2016. Broen forventes færdig i 2018.

Vinderprojektet er en overbevisende og elegant bro. Hovedgrebet er en enkel, kurvet linje, som får broen til at fremstå som en graciøs, spændt bue, der naturligt forbinder to bydele.

Broen forbinder BLOX med Christianshavn, lige nord for Langebro.

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. Broen strækker sig smukt fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro – tæt på det gamle voldområde.

Yderligere materiale om broprojektet og kontaktinfo til højre.
Gå til billedgalleri her.

Realdania giver broen som en gave for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania By & Byg (der er et datterselskab af Realdania) og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001.

Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg, siger:
”I dommerkomitéen har vi vurderet, at vinderforslagets bærende kvalitet er det ”flydende tværsnit”, der giver broen sin udtryksfulde spændstighed. Forslagets klare linjeføring over havnen er uden tvivl konkurrencens bedste besvarelse på en bro med et enkelt trafikalt flow mellem de to bydele, den skal forbinde. Det er en bro, vi mener, københavnerne kan være stolte af."

I den videre proces vil projektets detaljer blive bearbejdet, før broen bliver endeligt projekteret og realiseret.  

Broen styrker tilgængeligheden og pendlercyklismen

Broen bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og ”Havneruten”. Udviklingen bliver fremskyndet i området, fordi broen både skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden.

Broen ligger hvor den oprindelige Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1900-tallet. Det giver samtidig mulighed for en rekreativ, grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedsparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og videre ud til Holmen.

Broen går i land lige syd for BLOX og vil være med til at skabe liv og færden i området og bidrage aktivt til bylivet i området omkring Realdanias store projekt. Både BLOX og broprojektet ligger i naturlig forlængelse af Realdanias formål om at skabe livskvalitet gennem det bebyggede miljø.


Snit af bro med markering af svingmekanisme og landing mod vest og øst.

Foreløbig tidsplan

Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus har den 21. august 2014 modtaget gaven fra Realdania. Den efterfølgende, internationale projektkonkurrence nu afsluttet og vinderprojektet er fundet. Herefter går Københavns Kommune i gang med myndighedsbehandling og lokalplan for broprojektet. Den foreløbige tidsplan for broprojektet er:

  • Juni 2015: Vinderprojekt fra projektkonkurrencen offentliggøres.
  • Første halvår 2016: Myndighedsbehandling, offentlig høring og lokalplan.
  • Første halvår 2016: Broen forventes vedtaget endeligt i borgerrepræsentationen.
  • Andet halvår 2016: Byggearbejder forventes påbegyndt.
  • 2018: Projektet forventes færdigt og afleveret.