Den kommende legeplads på BLOX har fundet sin endelige form

07.09.2016

Siden lokalplanen om BLOX blev besluttet tilbage i efteråret 2009 har en brugergruppe arbejdet med legepladsen. Brugergruppen består af repræsentanter fra børneinstitutionerne i Vartov, Den Classenske Legatskole, Friluftsrådet og bygherreteamet på BLOX. I juni 2016 besluttede vi sammen den endelige udformning af legepladsen. – Det bliver en legeplads, som alle glæder sig til at bruge.

 

Boldbur, et vertikalt klatrestativ og mulighed for leg ude og inde
Den kommende legeplads er bygget op over et trappemotiv, som går fra 1. sal af BLOX og ned til Bryghuspladsen. I det store trappemotiv indbygges glidebaner, trampoliner, hængekøjenet, som alt sammen kan motivere til leg og bevægelse. Ud mod Vester Voldgade kommer et boldbur, hvor der også indbygges et vertikalt klatrestativ.

Under trappemotivet indrettes et indvendigt legerum. Delvist afskærmet fra vejr og vind. Her kan der gynges, leges i sand og kravles i rør. Det er også her at der kommer toilet-, køkken- og opbevaringsfaciliteter til mooncars, rulleskøjter, sandlegetøj og andet. Det indvendige areal er kun for de daglige brugere af legepladsen.


En lang proces er endt med et godt resultat

Børneinstitutionerne i Vartov og Den Classenske Legatskole er dem der dagligt skal bruge legepladsen på BLOX. Derfor har det været helt naturligt at inddrage dem, sammen med Friluftsrådet, i udviklingen af den kommende legeplads på BLOX.

De daglige brugere har ønsket plads og fleksibilitet, så der er mulighed for at den frie leg kan opstå. Det er blevet imødekommet af landskabsarkitekterne.

Udover den trappeanlagte legeplads, som kan spærres af, når de mindre børn er der i dagtimerne, er der hele Bryghuspladsen – mellem BLOX og Fæstningens Materialgård. Bryghuspladsen kan også bruges til leg, ligesom området langs havnen mellem BLOX og Langebro, bliver indrettet til de lidt større børn, med parkouragtig redskaber.

Det har været en lang og givende proces, som er endt med et virkelig godt resultat.

Møder og dialog siden 2009
Anlægsprocessen på BLOX har været i gang siden foråret 2013, da det første spadestik blev taget. Processen med legepladsen blev allerede skudt i gang i 2009, hvor BLOX inviterede til møder om den kommende legeplads og ekskursion til nogle af byens legepladser, så vi havde en fælles referenceramme.

Du finder materiale på legepladsforløbet ved at klikke her.
Det samlede legepladsprojekt med tegninger og illustrationer finder du ved at klikke her.

Kontakt
Husk at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på: www.blox.dk, så du løbende modtager information om projektet. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlige Heidi Meier Bach,
mobil: 2680 3503, e-mail: hba@realdania.dk