Skal du nå at få dit bronavn med?

19.04.2017

Det vælter ind med forslag til, hvad den nye cykel- og gangbro ved Langebro skal hedde. Politiken Bagsiden åbnede ballet. Og siden er der kommet flere end 1000 navneforslag.

Sukkerbroen, Voldbroen, Bloxbroen eller Lille Langebro. Det er navne, som er rigtig populære. Mange foreslår at hylde broens smukke, slanke svung. Slangebro, Salamanderen eller Langbuen er blandt forslagene. Andre igen synes, at Kronprins Frederik fortjener at få en bro opkaldt efter sig. Eller at opkalde broen efter det historiske navn for Kalvebod, nemlig Kallebobro. Der er også et par vittige hoveder, som foreslår Brody McBridgeface. Eller Svend, der simpelthen foreslår at kalde broen for Svends Bro.

Du kan stadig nå at få dit navneforslag med. Indtil 1. maj kan dit forslag sendes til bronavn@BLOX.dk

Idéerne til broens navn skal være inden for tre overordnede temaer:

Broens geografiske placering i byen. Eksempler på andre bronavne der forholder sig til geografien er Bryggebroen, Inderhavnsbroen og Trangravsbroen.

Broens udseende/fysiske udformning. Eksempler på andre bronavne der forholder sig til udseendet er Cykelslangen, Cirkelbroen og Åbuen.

Broens referencer til stedet. Det kan være navne, der relaterer sig til fysiske eller historiske landemærker i området, fx  Langebro, volden, BLOX, Slotsholmen, Christian den IV’s Bryghus, osv.

Tre navneidéer inden for hvert af de tre temaer bliver offentliggjort som brugernes ni bedste forslag til broens navn; og offentliggjort i løbet af juni måned på www.BLOX.dk. ”Dommerkomitéen” består af to repræsentanter for Realdania samt Vejnavnenævnets fire medlemmer.

De ni navneforslag fra idéprocessen vil indgå i Vejnavnenævnets videre arbejde med at finde broens navn. Formelt er det nemlig Vejnavnenævnet, der indstiller et navn til Teknik- og Miljøudvalget, som herefter skal endeligt godkende det.

Det er forventningen af broens endelige navn kan blive offentliggjort i efteråret 2017. I god tid inden broen efter planen bliver indviet i sommeren 2018.

Link:
Se renderinger af broens udseende