Lille Langebro, Christiansbuen, Den Hvide Bro

16.05.2017

Vester Voldbro, Sukkerbroen, Svingbroen, Voldgadebroen, Buebroen og Lillebro er de ni bedste navneforslag fra den åbne idéproces.

1166 navneforslag er der kommet inden fristen udløb den 1. maj. Nogle går igen mange gange. Andre har kun få forslagsstillere – men er stadig rigtig gode. De fire medlemmer af Vejnavnenævnet og to repræsentanter fra Realdania har med andre ord haft mange gode forslag at vælge imellem, da de tre bedste inden for hver af de tre navnekategorier skulle vælges:  

  • Broens geografiske placering i byen.

  • Broens udseende/fysiske udformning. 

  • Broens referencer til området, hvor den ligger

Hvad tænker du selv om de ni navneforslag? Du er velkommen til at sende os evt. kommentarer på bronavn@blox.dk.

Kvalitetssikring og endeligt valg af navn
Forslagene er blevet kvalitetssikret, så de lever op til reglerne for nye navne. Blandt andet må der ikke være et tilsvarende navn indenfor en 10 km radius eller risiko for forveksling med andre navne.

Forslagene fra idéprocessen indgår i Vejnavnenævnets videre arbejde med at finde broens navn. Formelt er det nemlig Vejnavnenævnet, der indstiller et navn til Teknik- og Miljøudvalget, som herefter skal endeligt godkende det. Vi forventer at broens endelige navn bliver offentliggjort i efteråret 2017. I god tid inden broen efter planen bliver indviet i sommeren 2018.

Geografiske referencer
Her er dommerkomitéens kommentarer til de valgte forslag:

Lille Langebro En af favoritterne fra idékonkurrencen. Det er let at forstå og afkode på alle planer. Det er broens kælenavn i de lokale medier og blandt mange omkring projektet. Det stedbestemmer broen, der kommer til at ligge parallelt med Langebro.

Voldgadebroen Er også indsendt som forslag af adskillige. Har noget historisk og poetisk i sig, som også stedbestemmer broen. Fra Vester Voldgade til Volden og videre mod Christianshavns Voldgade. Fra den nye cykelgade til byens historiske fæstningsværk. Fra byen ud i naturen osv.

Vester Voldbro Har mange af de samme kvaliteter som navnet Voldgadebroen. Mange har foreslået Voldbroen, hvilket kan opleves lidt truende. Vester Voldbro er mere mildt – og navnet ligger godt i munden.

Referencer til broens udseende
Her er dommerkomitéens kommentarer til de valgte forslag:

Lillebro Populært forslag, som henviser til den store nabo, Langebro. Antyder at broen er mindre, til de mindre trafikanter (cyklister og fodgængere). Så selvom den ny cykel- og gangbro faktisk er forholdsvis lang og har syv meter bredt brodæk, så vil mange nok opleve den som det, navnet også rimer på: nemlig lillebror til storebror Langebro.

Svingbroen Et uprætentiøst, og forståeligt forslag, som en del har stillet. Navnet henviser til broens åbningsmekanisme, hvor de to brofag drejer til siden. Det har bidt sig fast hos mange af forslagsstillerne som noget af det unikke ved broens udseende og funktion.

Buebroen Henviser til broens langstrakte og spændte buefom. Et fint navn, der kombinerer den tydelige stedbestemmelse med det poetiske og stærke i broens fysiske form. Det favner både de geografiske referencer og broens udseende – med den spændte bue. Og der er familieskab til fx Åbuen og Bispeengbuen.

Referencer til området
Her er dommerkomitéens kommentarer til de valgte forslag:

Sukkerbroen Et navn mange har foreslået. Med henvisning til de tidligere sukkerfabrikker, der har præget historien i området og været en stor arbejdsplads i mange år. Der er også noget sødt over at passere havnen på Sukkerbroen!

Christiansbuen Mange foreslår bronavne hvor ”Christian” indgår. Her både i relation til Christianshavn, Christians Brygge, Christiansborg og det gamle kongenavn. Navnet har styrke og mange geografiske og historiske referencer. Sat sammen med ”buen” henviser det til broens fysiske form. En spændt bue, der tilbyder en ny genvej over havnen. Der er familieskab til fx Åbuen og Bispeengbuen.

Den Hvide Bro Et poetisk og underfundigt navn. Alle kender kærlighedssangen om de to, der sejler  ”…under den hvide bro”. Broen er hvid. Navnet har noget uskyldigt over sig. Og havnen er i dag primært en rekreativ havn, som borgere og turister bruger til sejlads og til at bade i – hele året rundt.

Link:
Se renderinger af broens udseende her