Midlertidig lukning af Chr. Brygge

12.07.2017

Züblin, vores entreprenør på BLOX, har fået tilladelse af Københavns Kommune til at lukke Chr. Brygge – mellem Frederiksholms Kanal og Vester Voldgade - i perioden fredag den 14. juli kl. 20.00 til mandag den 31. juli kl. 06.00.

Københavns Kommune lukker Christians Brygge ved broen over Frederiksholms Kanal, da broen skal midlertidigt udskiftes, for at blive renoveret. Det er MTHøjgaard der står for dette arbejde. 

Københavns Kommune står bag større trafikomlægning
På grund af Københavns Kommunes renovering af Prinsens Bro bliver trafikomlægningen mere omfattende end normalt. Det er kun beboere og folk der arbejder i området der kan benytte Frederiksholms Kanal ved Trafikministeriet. I forhold til trafikomlægningen kan man rette henvendelse til Københavns Kommune, Byen Fysik på telefon: 21 13 58 94.

Züblins arbejde på BLOX i forbindelse med vejlukningen
I forbindelse med Københavns Kommunes vejlukning har vores entreprenør, Züblin, fået tilladelse til af montere facadeelementer, der kun kan monteres fra vejbane arealet – facaden mod den Sorte Diamant, samt anlægge nye kantsten, linjedræn, brønde, asfaltering af vejareal samt andre mindre opgaver i og omkring Christians Brygge.

Da det er mange arbejder der skal udføres og afsluttes, bliver Züblin nødt til at tage de fleste af døgnets timer i brug. Det vil give nogle støjgener uden for almindelig arbejdstid og om natten.

Vi beklager de gener der måtte være forbundet med arbejdet.

Vejlukning:
Fredag den 14. juli kl. 20.00 til mandag den 31. juli kl. 06.00. 

Hvis der sker ændringer i datoer og tidspunkter orienterer vi om det via www.blox.dk og vores elektroniske nyhedsbrev.

Spørgsmål relateret til Københavns Kommunes trafikomlægning i området kan rettes til Byens Fysik på telefon: 21 13 58 94.

 
Kontakt
Husk at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på: www.blox.dk, så du løbende modtager information om projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Heidi Meier Bach, mobil: 2680 3503, e-mail: hba@realdania.dk