Larm i forbindelse med kloakspuling

02.08.2017

Vores entreprenør har i forbindelse med kloakspuling fået dispensation til at foretage støjende arbejde natten til torsdag den 3. august.

Torsdag den 3. august kl. 00.30 – 06.00 vil forekomme støjende arbejde på byggepladsen.

En tilladelse er indhentet fra Københavns Kommune.

Arbejdet kommer til at foregå ved Vester Voldgade (Port 5), og en lastbil/spulevogn vil være tilstede. 

Vi kender ikke omfanget af larmen, men beklager de støjgener arbejdet må medføre.

Tilladelse:
Dispensation til at foretage støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid – BLOX, Vester Voldgade 129, 1552 København K
Center for Miljøbeskyttelse giver hermed Leif M. Jensen A/S dispensation fra grænseværdierne for støj, samt § 6, og § 7, stk. 1 i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift. Dispensationen er gældende i forbindelse med kloakspuling på BLOX på adressen Vester Voldgade 129 på torsdag den 3. august 2017 i tidsrummet kl. 00:30 – 06:00. Dispensationen meddeles af byggetekniske årsager. Det er en forudsætning for dispensationens gyldighed, at omkringboende varsles om arbejdets karakter og varighed. Dispensationen skal medbringes på arbejdsstedet og skal kunne forevises på forlangende. Denne afgørelse, som er truffet i medfør af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.    

Med venlig hilsen
René Bresson
Miljøinspektør
Støjgener

Kontakt
Husk at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på: www.blox.dk, så du løbende modtager information om projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Heidi Meier Bach, mobil: 2680 3503, e-mail: hba@realdania.dk