Afspærring af nordgående spor på Chr. Brygge fra Puggaardsgade til Vester Voldgade

07.03.2018

Fra fredag den 9. marts til søndag den 11. marts har vores entreprenør fået tilladelse af Københavns Kommune til at lukke Chr. Brygge i nordgående spor fra Puggaardsgade til Vester Voldgade.

Afspærringen af Chr. Brygge sker i forbindelse med anlæg af nye trafikøer.

Man vil i tidsrummet fortsat kunne svinge både til højre og venstre, hvis man komme fra Vester Voldgade.

Der vil være en del støj da arbejdet omkring trafik-øen består af skæring af asfalt, opbrydning af kantsten og andet, samt lægning af ny asfalt.

Planen for arbejdet ser således ud:

Den 9. marts kl. 20.00:                          Gaden afspærres fra Puggaardsgade til Vester Voldgade

Den 9. marts fra kl. 20.00-23.30:         Skæring af asfalt og opbrydning af kantsten

Den 10. marts kl. 8.00-20.00:              Opbrydning af asfalt/kantsten/chaussesten/kloak, samt diverse arbejder til den nye lysregulering. Klargøring til asfalt.

Den 11. marts kl. 8.00-14.00:              Asfaltering af området

Den 11. marts kl. 14.00-18.00:            Klargøring til trafik

Ret til ændringer i planen forbeholdes.

Vi håber, at vores tætte naboer vil bære over med de støjgener der måtte forekomme.

Kontakt
Husk at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på: www.blox.dk, så du løbende modtager information om projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Heidi Meier Bach, mobil: 2680 3503, e-mail: hba@realdania.dk