Broens historie

Cykel- og gangbroen ved Vester Voldgade ligger på stedet for den historiske Langebro og indskriver sig dermed i historien om fæstningsbyen.

Den første Langebro
Allerede i 1668 blev der anlagt en bro mellem Rysensteens Bastion på Vester Vold og Kalvebod Bastion på Christianshavns Vold. Broen var en simpel træbro som løb i lige linjer fra Vester Voldgade til Langebrogade og fik navnet Kalvebodbroen. Denne broføring blev opretholdt, dog med flere ombygninger undervejs, frem til slutningen af 1800-tallet. 

1761 Admiral Gjeddes eleverede kort over København – med den daværende Kalvebodbro mellem Kalvebod Bastion og Rysensteen Bastion.
1761 Admiral Gjeddes eleverede kort over København – med den daværende Kalvebodbro mellem Kalvebod Bastion og Rysensteen Bastion.

I 1875 blev broen, efter en større ombygning, bredere og fik en oplukkelig broklap. Først i 1903 blev der opført en ny bro 120 m længere mod syd. Broen fik navnet Christian IX´s bro og var en svingbro med to gennemsejlingsåbninger. Nu var der plads til både fodgængere, hestevogne, jernbanetrafik og sporvogne.

1899 Broforbindelsen med daværende dampmølle- og bryghusbygninger på Christians Brygge. I forgrunden ses Badeanstalten ved Langebro. 
1899 Broforbindelsen med daværende dampmølle- og bryghusbygninger på Christians Brygge. I forgrunden ses Badeanstalten ved Langebro.

Den stigende skibstrafik og ikke mindst biltrafikken, gjorde dog hurtigt broens kapacitet utilstrækkelig. Den næste bro blev opført i 1930 med én stor oplukkelig klap og en betonklods som kontravægt. Egentlig var der tale om en midlertidig bro. Men blandt andet anden verdenskrig forsinkede projektet, så den nuværende, og lidt sydligere, Langebro først stod færdig i 1954. 

Luftfoto af Langebro 1931 - bemærk badeanstalten ud for Langebrogade.
Luftfoto af Langebro 1931 - bemærk badeanstalten ud for Langebrogade.

Med den ny cykel- og gangbro fra Vester Voldgade til Langebrogade bliver fortællingen om den første forbindelse mellem Rysensteens Bastion på Vester Vold og Kalvebod Bastion på Christianshavns Vold genskabt.

Fæstningsringen
Den københavnske fæstningsring er vigtig i fortællingen om København som hovedstad. Den er et af landets bedst bevarede fæstningsværker fra perioden omkring1600-tallet til 1852.

øbenhavn – omgivet af fæstningsringen – inden for voldene 1807. Langebro forbinder Vester Voldgade med Langebrogade
København – omgivet af fæstningsringen – inden for voldene 1807. Langebro forbinder Vester Voldgade med Langebrogade.

Fæstningsringen er en samlet betegnelse for de historiske forsvarsværker, der danner en ring af parker omkring Københavns middelalderby. På Christianshavn er voldanlægget intakt, mens anlægget langs Vester Voldgade er fjernet. Dog med Tivoli som et af de senere anlæg, der viser fæstningsringens placering.