Parterne bag

Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania By & Byg og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001. Broen forventes færdig i efteråret 2018.

Broen er en gave fra Realdania til København. Realdania By & Byg står for projektering og opførelse af broen. Herefter bliver ejerskabet overdraget til Københavns Kommune, der vil stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Realdania By & Byg A/S er et datterselskab af Realdania. Selskabet har til formål at bygge, erhverve og drive ejendomme primært inden for Realdanias fondsstrategi. Realdania By & Byg står for byggesagen både på broprojektet og BLOX.

Københavns Kommune

Realdania

Realdania By & By

Som totalentrentrprenør på projektet er valgt et joinventure mellem Mobilis Danmark og Hollandia Infra.