Broens proces

2017 - 2018
Udførelse
Der bliver etableret byggeplads primo 2017 med første spadestik onsdag den 5. april. Byggeriet forventes afsluttet i efteråret 2018. Herefter bliver broens funktionalitet testet og justeret, hvorefter broen efter planen bliver indviet i efteråret 2018. Broen bliver overdraget til Københavns Kommune, der overtager både ejerskabet og driftsansvaret.


2015 - 2016
Projektfasen
Sammen med vinderholdet bliver der arbejdet videre med detaljerne i vinderforslaget. I starten af 2016 bliver projektet sat i udbud. Efter forhandlinger bliver et jointventure mellem Mobilis Danmark og Hollandia Infra I/S valgt som totalentreprenør for projektet.

2015
Myndighedsbehandling
Lokalplanforslag for broen bliver offentliggjort af Københavns Kommune den 10. december 2015 og er i offentlig høring indtil 4. februar 2016.

Lokalplan nr. 537 – Bro ved Vester Voldgade bliver godkendt i Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016 – og bekendtgjort den 15. juni 2016 af Københavns Kommune.

2014 - 2015
Konkurrencefasen
Prækvalifikation til international, inviteret arkitektkonkurrence annonceres den 22. august 2014. 34 projekthold ansøger om prækvalifikationen. Fem bliver udvalgt og inviteret til projektkonkurrencen.

Projektkonkurrencen udskrives i oktober 2014 og konkurrenceprogrammet bliver offentliggjort. De fem hold har indtil 27. januar 2015, til at udarbejde deres forslag.

Vinderprojektet bliver offentliggjort den 25. juni 2015, efter at dommerkomiteen har forhandlet med to af de fem hold omkring en række ønskede forbedringer af projektet. En enig dommerkomité endte med at udpege vinderprojektet, der er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. Rådgivere for holdet er Speirs + Major LLP, Eadon Consulting Ltd og Niras.

2001 - 2014
Idéfasen
2001 Planer om en ny cykel- og gangbro ved Langebro bliver indskrevet i kommuneplanen. I første omgang med placering syd for Langebro.

2006 Under ledelse af Jan Gehl, byplanlægger og arkitekt, bliver der udarbejdet bylivsanalyser af potentialet omkring Bryghusgrunden. Analyserne peger blandt andet på, at BLOX kan være med til at trække nyt liv og besøgende til området. Og på betydningen af, at understøtte de nye flow af mennesker med nye forbindelser til fremtidens brugere.

2014 Realdania og Københavns Kommune indgår aftale om, at Realdania donerer en cykel- og gangbro ved Langebro til Københavns Kommune. Efter blandt andet trafikanalyser bliver det besluttet, at broen placeres bedre lige nord for Langebro ud for Vester Voldgade. Blandt andet fordi de rekreative arealer ved Islands Brygges Havnepark samt Bølgen er blevet udviklet og Vester Voldgade er blevet renoveret med stærkt forbedrede forhold for cyklister og fodgængere