Trafik

Broen giver bedre vilkår for fodgængere og cyklister og aflaster Langebro.


 
Et attraktivt alternativ og ny forbindelse
På hverdage cykler op til 35.000 cyklister over Langebro. Brugerundersøgelser viser, at den nye bro vil være et attraktivt alternativ for mange af de cyklister og fodgængere, der i dag bruger Langebro. Især vil den være attraktiv for cykelpendlere mellem på den ene side Indre by og Nørrebro og på den anden side Islands Brygge, Universitetet, Ørestad og Vestamager.

Broen bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og Havneringen. Udviklingen bliver fremskyndet i området, fordi broen både skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden. Broen giver flere rekreative forbindelser på tværs af havnen og skaber en rolig og direkte forbindelse mellem blandt andet BLOX, Bølgen, Havneparken og Christianshavns Vold.

Verdens bedste cykelby
Københavns Kommune har som mål at blive verdens bedste cykelby. 50 % af al transport til arbejde og uddannelse sker på cykel i 2015. At cykle er i dag den hurtigste og mest effektive daglige transportform for rigtig mange københavnerne. Ud fra skøn og analyser af cykeltrafikken er forventningen, at den nye cykel- og gangbro vil have 9.000 daglige cyklister og 2.000 fodgængere. Broen er en vigtig del af arbejdet med at forbedre fremkommeligheden i byen samt udbygge og forbedre vilkårene for både cyklister og fodgængere.

Broen retablerer en historisk forbindelse
Den oprindelige Langebro forbandt Rysensteen Bastion og Kalvebod Bastion – fra Vester Voldgade til Langebrogade. På den måde refererer den nye bro til den historiske forbindelse. Da den første Langebro blev anlagt i slutningen af 1600-tallet markerede havnefronten, at hér stoppede byen. I dag er havnefronten et knudepunkt for både trafik og rekreative muligheder.