Københavns nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade

I forbindelse med BLOX bliver der anlagt en cykel- og gangbro over havnen. Broen bliver anlagt nord for Langebro.

Broen strækker sig fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro – tæt på det gamle voldområde. Den nye bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister, fordi den tilbyder et mere roligt alternativ til Langebro, der er meget trafikbelastet. Samtidig kommer broen til at binde BLOX og Indre By bedre sammen med både Havneparken, Kalvebod Bølge og Christianshavns Vold.

Broen forventes klar til ibrugtagning i efteråret 2018.

En gave til byen
Realdania giver broen som en gave for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania By & Byg (der er et datterselskab af Realdania) og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001.

Placering af broen

Broen går fra Vester Voldgade til Langebrogade