Bæredygtighed

BLOX er et bæredygtigt byggeri, der forholder sig både til lokale og globale miljøudfordringer

Et bæredygtigt byggeri

Et af målene for byggeriet er at reducere forbruget af vand og strøm betydeligt. Intelligent styring af husets installationer hjælper godt på vej. Etablering af solcelleanlæg og højisolering af facaderne gør huset medproducerende af energi. Og tilkobling til både fjernvarme og det nyeste fjernkølingssystem i København sikrer en meget energieffektiv forsyning. Takket være ny teknologi bliver det også muligt at måle bygningens indlejrede CO2-forbrug løbende. BLOX bliver et af de første, store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav, som det er formuleret i Bygningsreglement 2010 (BR10).

Livet i byen er også bæredygtighed

Bæredygtighed er også den måde livet bliver levet på i byen. Når fodgængerne får mere enkle, overskuelige og sikre ruter fra by til havn, så kommer der også flere mennesker. De får nye rammer om et mangfoldigt byliv fra projektets nye opholdsrum, legepladser og forbedret adgang til havnen. Beregninger viser, at 5.000 flere mennesker vil benytte promenaden. Hver dag. I det hele taget skal projektet gøre det muligt for mange mennesker at generobre denne del af byen. Det er et vigtigt element af den sociale del af projektets bæredygtighedsstrategi.