Oversigt

BLOX skaber nyt liv og nye forbindelser i København!

Samlet oversigt 1

På denne side finder du en oversigt over BLOX' mange forskellige funktioner. Du fører blot musen hen til overskrifterne under illustrationen og så kan du klikke dig ind til tekst, illustrationer og film.

Udover de funktioner du kan se på oversigten, er der i foråret 2016 blevet etableret en gangbro over Frederiksholms Kanal. Fra Chr. IVs Bryghus til BLOX/Fæstningens Materialgård. Mere end 1.000 gående bruger gangbroen på daglig basis.

BLOX står færdigt med udgangen af 2017, og indvies den 6. maj 2018.

Lejligheder

For at skabe liv på grunden, også efter kontortid, indeholder byggeriet 22 boliger.

Der bliver tale om lejeboliger af en kvalitet, som matcher den attraktive beliggenhed ved vandet. Boligerne bliver fleksibelt og moderne indrettet.

De ligger afskærmet fra trafikstøj og er udstyret med tagterrasser. 

De 22 boliger på de øverste etager af BLOX er med til at få flere folk til at bo i området. Lejlighederne har bopælspligt, og de udlejes på almindelig vis. Størrelsen af boligerne vil variere mellem ca. 100 og knap 200 m2.

Se plantegninger af de 22 lejligheder

Du kan skrive dig på interesselisten, hvis du er interesseret i en lejlighed i BLOX. Du kan også følge med via vores nyhedsbrev og Realdania By & Byg Klubben.

Information & interesseliste

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

BLOXHUB

Sammen med nabohusene i Fæstningens Materialgård vil BLOX blive beboet af virksomheder, som alle er medlem af BLOXHUB – en forening og co-working space, der består af virksomheder, organisationer og forskere, som arbejder med forskellige aspekter af bæredygtig byudvikling.

BLOXHUB’s rolle er at bygge bro imellem arkitektur, design, byggeri og digitalisering. Samtidig skaber foreningen aktiviteter og programmer, som er nøje designet til at støtte virksomheder i at udnytte deres fulde potentiale og øge mulighederne for salg og eksport.

Blandt BLOXHUB’s konkrete aktiviteter er accelerationsprogrammer, match-making mellem virksomheder, partnere og fonde, debat-arrangementer, foredrag, state-of-the-union undersøgelser, pitching-sessioner og en række samarbejder mellem virksomheder og forskningsmiljøer.

Gå til bloxhub.org hvis du vil vide mere om BLOXHUB’s aktiviteter og mulighed for medlemskab.

Stort behov for BLOXHUB
Danmark har stærke kompetencer inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design men er udfordret af konkurrencen fra udenlandske virksomheder. Det danske pris- og vidensniveau er under pres. Og derfor er der er brug for en spiller som BLOXHUB, der kan understøtte udviklingen af nye danske løsninger og styrke eksporten, så branchen drager større fordel af den internationale urbanisering.

Bag etableringen af BLOXHUB står Realdania, Erhvervsministeriet og Københavns Kommune.

BLOXHUB tæller lige nu cirka 110 medlemmer, hvoraf 10 allerede er flyttet ind i Fæstningens Materialgård.

Hub'ens beboere 


   

 Dansk arkitektur Center
 Se dac.dk


     Danish Fashion Institute 
 Se danishfashioninstitute.dk

     Danish Design Center
 Se ddc.dk

     Copenhagen Fashion Week
 Se copenhagenfashionweek.com

     IFHP
 Se ifhp.org

     INDEX
 Se designtoimprovelife.dk

   

 Kraks Fond
 Se kraksfond.dk


     Copenhagen Solutions Lab 
 Se cphsolutionslab.dk

   

C40 Cities
Se c40.org

DAC

Dansk Arkitektur Center (DAC) bliver en vigtig del af BLOX. DAC er, som Danmarks nationale arkitekturcenter, både en kulturattraktion for det brede publikum og et professionelt mødested for videndeling, netværk og udvikling blandt byggeriets og byudviklingens parter. 

DAC får udstillingsrum, hvor der er plads til store oplevelser med internationalt format. Her kan børn og voksne gå til arkitektur. Familier kan sammen bygge by i LEGO eller deltage i andre former for kreativ læring. Cafeen serverer kaffe eller frokost, for eksempel fra en af de tre tagterrasser med havneudsigt. Og butikken vil sælge bøger og designobjekter. 

De topmoderne konferencefaciliteter og det store auditorium bliver rammen om netværk, debatter og foredrag. DAC skal være et naturligt mødested i byen og i branchen samt tiltrække både et bredt dansk og internationalt publikum.
Dansk Arkitektur Center ligger centralt i bygningen. I de offentlige udstillingsrum – og i konferencefaciliteterne – bliver der plads til debat og læring om arkitektur og byggeri. Indgangen til DAC sker gennem husets hovedindgang: DACs Passage. 

Det arbejder Dansk Arkitektur Center med

Dansk Arkitektur Center er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. 

Dansk Arkitektur Centers formål er at skabe bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt at være platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen.

Dansk Arkitektur Center sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen i bred forstand skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv.

Læs mere om DAC

Restaurant

Restauranten i BLOX er placeret ud mod den nyetablerede Bryghuspladsen for enden af Frederiksholms Kanal. Restauranten er åben for alle. Her kan man sidde inde eller ude, hvis vejret er til det. Pladsen ligger i læ bag bygningerne og kan få masser af sol om eftermiddagen og om aftenen. Og der er skøn udsigt langs kanalen og ind mod byen.

Restauranten er åben for alle og fungerer også som kantine for husets brugere. Restauranten kan også bookes til eksterne arrangementer.

Ud over restauranten i stueetagen, vil også være en café i forbindelse med DACs udstillingslokaler. Caféen vil vende ud mod havneløbet og få en stor terrasse. Caféen er åben for alle DAC's betalende gæster.

Udearealer

Der kommer flere legepladser og udearealer. Der bliver en ny, indhegnet bylegeplads samt mere åbne og udadvendte aktivitetsområder. Når der er brug for det, bliver hegnet fjernet. Det forvandler legearealerne til en udendørs amfiscene, som kan danne ramme om kulturelle begivenheder.

Langs havneløbet, fra udstillingsbygningen og frem til Langebro, bliver der etableret en havnepromenade. Her er der udfordringer til de lidt større børn.

Det bliver byens nye udendørs rum. Intime og centralt placeret ind mod byen og Frederiksholms Kanal, hvor der er legeplads, sol, læ og servering. Mere åbne og vejrudsatte fra pladsen ved havnefronten, hvor det flydende boldbur bliver fortøjet, og hvor der også er aktiviteter for de større børn. Eller fra den nye, lave træbrygge ud mod havnen, hvor mindre både kan lægge til.

Der er meget fokus på livet uden for huset. Områder, der før primært bare var parkeringspladser eller forladte havneområder, bliver omdannet til mere end 5.000 m2 med offentlige pladser, passager og legearealer.

Legepladserne er udviklet i et samarbejde mellem arkitekter, borgere, de nærliggende børneinstitutioner og Den Classenske Legatskole.

Udspil til Legeplads

Parkering

Under bygningen bliver der etableret et fuldautomatisk p-anlæg til 350 biler.

Der er ind- og udkørsel til anlægget via en rampe placeret langs med den lave gule bygning (Fæstningens Materialgård) ud mod Vester Voldgade.

Med en fuldautomatisk løsning undgår bilisterne selv at skulle køre bilen ned i parkeringskælderen. Bilen bliver i stedet efterladt i en bilelevator, hvorefter den automatisk bliver parkeret.

De fuldautomatiske anlæg findes mange steder i udenlandske storbyer. De er populære, fordi de er pladsbesparende, fjerner overfladeparkering og skaber større tryghed hos brugerne. Også i Danmark er der flere fuldautomatiske anlæg. Realdania By & Byg bygger til eksempel et tilsvarende anlæg i Urban Mediaspace Aarhus. Du kan se, hvordan et fuldautomatisk parkeringsanlæg fungerer længere nede på denne side.

Ved at fjerne parkerede biler fra gadeniveauet, bliver der bedre plads til de bløde trafikanter. Og især bliver det muligt at skabe de nye, udendørs opholdsrum.

I filmen herunder kan du se hvor langt vi er nået med konstruktionen af det fuldautomatiske P-anlæg i sommeren 2015. De gule stålkonstruktioner er elevatorammerne, der skal fire bilerne ned. Processen kan du se i videoerne længere nede på siden. 


Aflevering af bil i automatisk p-anlæg.

Afhentning af bil i automatisk p-anlæg.

Her er en video fra det det lignende fuldautomatiske parkeringsanlæg i Dokk1 i Aarhus, hvor du kan se, hvordan BLOXs fuldautomatiske parkeringsanlæg kommer til at fungere. 

Broen

I starten af 2017 gik brobyggeriet i gang. Broen forventes klar til ibrugtagning i efteråret 2018.

Den kommende cykel- og gangbro bliver en overbevisende og elegant bro. Hovedgrebet er en enkel, kurvet linje, som får broen til at fremstå som en graciøs, spændt bue, der naturligt forbinder to bydele.

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. Broen strækker sig smukt fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade og hen mod Langebro – tæt på det gamle voldområde.

Yderligere materiale om broprojektet og kontaktinfo her. Gå til billedgalleri her.
Realdania giver broen som en gave for at udvikle de rekreative kvaliteter og tilgængeligheden i den centrale del af Københavns Havn. Broprojektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Realdania Byg & Byg (der er et datterselskab af Realdania) og Københavns Kommune. Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001.

Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg, siger:
”I dommerkomitéen har vi vurderet, at vinderforslagets bærende kvalitet er det ”flydende tværsnit”, der giver broen sin udtryksfulde spændstighed. Forslagets klare linjeføring over havnen er uden tvivl konkurrencens bedste besvarelse på en bro med et enkelt trafikalt flow mellem de to bydele, den skal forbinde. Det er en bro, vi mener, københavnerne kan være stolte af."

I den videre proces vil projektets detaljer blive bearbejdet, før broen bliver endeligt projekteret og realiseret.  

Broen styrker tilgængeligheden og pendlercyklismen

Broen bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og ”Havneruten”. Udviklingen bliver fremskyndet i området, fordi broen både skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden.

Broen ligger hvor den oprindelige Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1900-tallet. Det giver samtidig mulighed for en rekreativ, grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedsparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og videre ud til Holmen.

Broen går i land lige syd for BLOX og vil være med til at skabe liv og færden i området og bidrage aktivt til bylivet i området omkring Realdanias store projekt. Både BLOX og broprojektet ligger i naturlig forlængelse af Realdanias formål om at skabe livskvalitet gennem det bebyggede miljø.

Foreløbig tidsplan

  • Juni 2015: Vinderprojekt fra projektkonkurrencen offentliggøres.

  • Andet halvår 2015: Myndighedsbehandling, offentlig høring og lokalplan.

  • Første halvår 2016: Broen vedtaget endeligt i borgerrepræsentationen.

  • Første halvår 2017: Byggearbejdet påbegyndt.

  • Efteråret 2018: Broen forventes klar til ibrugtagning.

Fitness

BLOX kommer også til at huse et fitnesscenter. Det er fordelt på to etager: stueetagen og 1. sal. Det er placeret i bygningen nord-østlige hjørne.  Det har udsigt over havnen, og på sigt kan man starte crossfit på udearealerne langs havnen.