Projektets proces

BLOX har været i proces siden 2006, hvor ideen opstod og arkitekten blev valgt

2018 

Drift
Byggeriet forventes klar til indvielse foråret 2018..

2013-2017 

Udførelse
Første spadestik blev taget den 13. maj 2013. Byggeriet opføres og forventes færdigbygget med udgangen af 2017.

2010-2013

For- og hovedprojekt 
Projektforslaget udarbejdes. Det indeholder et mere detaljeret forslag til husets udformning, og tegninger og modeller af projektet lægges principielt fast. 
Projektforslaget bearbejdes til et forprojekt, der danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos myndighederne. 
Hovedprojektet udarbejdes. Det beskriver byggeriet meget detaljeret. Projektet sendes i udbud med det formål at indhente priser og indgå aftale med de udførende entreprenører.

2007-2009

Programfasen 
Byggeprogrammet bliver formuleret. Byggeprogrammet er en mere detaljeret beskrivelse af bygherrens krav og ønsker til det færdige byggeri. 
Der lægges et program for forundersøgelse af grunden mht. miljø, geoteknik og arkæologi. 
Dispositionforslaget bliver udarbejdet. I dispositionforslaget skabes de første tegninger og modeller af byggeriet. Forslaget beskriver byggeriets overordnede linjer, såsom hvilken form huset får, hvor mange kvadratmeter der skal afsættes til husets forskellige funktioner, og hvilke typer materialer der tænkes anvendt. 

2006

Idéfasen
Den overordnede vision for byggeriet bliver formuleret. 
Der bliver foretaget en byrumsanalyse og en byhistorisk analyse. 
Arkitekten vælges på utraditionel vis, gennem en internationalt udbudt interviewkonkurrence, hvor man valgte 5, der blev inviteret til samtale. Blandt disse blev hollandske OMA valgt. Ideoplægget udarbejdes.

​Første spadestik på BLOX, torsdag den 16. maj 2013.