Det sker i BLOX

Bjerg, hule og boldbur

Legepladsen

Legepladsen byder velkommen på en bakke med afsatser, rum, net og hoppefelter. Den er indrettet i et samarbejde med de lokale institutioner, som også bruger legepladsen i dagtimerne. Ved siden af er der et boldbur og et vertikalt klatrestrativ.

Ud over fri leg og muligheden for mange forskellige aktiviteter, er oversiden af ”bakken” også velegnet som publikumsområde. Det gør det muligt fx at holde koncert eller filmforevisning på Bryghuspladsen.
I det hele taget er BLOX’ udeområder indrettet, så børn, unge og ældre kan få glæde af dem – både om dagen og om aftenen.

Der er offentlig adgang til den udendørs legeplads, det vertikale klatrestativ og boldburet. På den overdækkede del af legepladsen har institutionerne fortrinsret; men med hensyntagen er der også offentlig adgang her i dagtimerne.

Info

Åbningstider

Vinterhalvåret              8.00 – 17.00
Sommerhalvåret          8.00 – 22.00

 

Kontakt

Københavns Kommune står drift af legepladsen.

Henvendelse til:
Torsten Bak, tlf: +45 2616 4389 / mail: tb@buf.kk.dk
Thomas Jensen, tlf: +45 2115 3156 / mail: E79L@tmf.kk.dk

Den 15. marts åbnede legepladsen på BLOX

Indvielsen

BLOX legeplads er nu åben for alle. Børnene testede den til klart “godkendt” ved indvielsen den 15. marts. Se hvordan “bjerget”, “hulen” og “buret” fungerer

Det sker i BLOX