Møder - borgerdialog og brugerindflydelse

BLOX har siden starten tilbage i 2006 inviteret naboer, borgere og brugere ind til dialog.

Nabomøder

To gange om året – forår og efterår – inviterer vi til møde for vores nærmeste naboer og andre interesserede. Vi orienterer her om projektets fremdrift, og er i dialog med deltagerne om forslag og tiltag. Vi inviterer til nabomøderne via vores elektroniske nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Borgerdialog og brugerindflydelse

En af ambitionerne med BLOX er at vise nye veje, når det kommer til brugerinddragelse. Derfor har vi meget tidligt i processen været i dialog med interessenter og opponenter.

Det er første gang i Danmark nogensinde, at et byggeprojekt har involveret borgerne, længe før en lokalplan har været i politisk proces.

Vi har afholdt en række dialogmøder – dels med byens borgere, dels med de institutioner, som bruger legepladsen på Bryghusgrunden. Formålet har været at få borgernes og brugernes idéer og input til, hvordan de nye byrum på Bryghusgrunden kan indrettes.

Borgerdialogen og brugerindflydelsen har kvalificeret projektet, og har været med til at sætte fokus på, at arealerne uden om BLOX bliver indrettet bedst muligt.

Legepladserne er udviklet i et samarbejde mellem arkitekter, borgere, de nærliggende børneinstitutioner og Den Classenske Legatskole.

Planen er, at dialogprocessen skal fortsætte, også efter bygningen og arealerne uden om er taget i brug.

Dialogprocessen

Læs om de tiltag vi har gjort som en del af dialogprocessen siden 2006:

Februar-april 2016 - Brugermøder

Legeplads brugermøder - Børneinstitutionerne i Vartov, Friluftsrådet og Den Classenske Legatskole er med til at udvikle legepladsen på BLOX

Opsamling fra brugergruppemøde  13. april 2016

Arkitektens udspil til legepladsen 13. april 2016

Opsamling fra brugergruppemøde 2. februar 2016

Januar 2013 - Gennemgang af status på landskabsprojektet

Læs referat fra mødet med Brugergruppen her

September 2011 - Præsentation af landskabsprojektet

Læs mere om mødet her

Vinter 2009 – Ekskursion med institutionerne og Den Classenske Legatskole

Læs mere om ekskursionen

Forår-sommer 2009 - løbende dialog med institutionerne

Brev til institutionerne, august 2009 (pdf)

Brev til institutionerne, marts 2009 (pdf)

Januar 2009 - annonce om legeplads

Annonce om lege- og opholdsarealerne ved Bryghusprojektet indrykket i Cityavisen i januar 2009 (pdf)

7. januar 2009 - borgermøde

Borgermøde om Bryghusprojektet arrangeret af Københavns Kommune i samarbejde med Indre By Lokaludvalg.  
Peter Fangel Poulsen, projektchef fra Realdania Byg, og Mette Lyng, arkitekt i OMA præsenterede Bryghusprojektet. Kommunale "eksperter" stillede op til spørgsmål. 
Bryghusgruppen var til stede med deres alternative forslag til en Bryghuspark. 

18. november 2008 - borgermøde

Debatmøde om lokalplanforslaget for Bryghusgrunden arrangeret af Københavns Kommune.
Stadsarkitekt Jan Christiansen præsenterede lokalplanforslaget. 
Chris van Duijn fra OMA præsenterede dispositionsforslaget for Bryghusprojektet. 
Lejlighed til at stille spørgsmål og debatere med repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation.

6. maj 2008 – offentligt præsentationsmøde

Realdania og Realdania Byg præsenterede dispositionsforslaget for Bryghusprojektet. 
Invitation blev sendt ud til Bryghusgrundens naboer og til tidligere deltagere på borgermøderne om Bryghusprojektet.

Opsamlingen fra mødet 6. maj 2008 (pdf)

April-maj 2008 – brugermøder

Møderække for børneinstitutionerne og den lokale kommuneskole, som bruger legepladsen på Bryghusgrunden.

Opsamling fra brugermødet den 27. maj 2008 (pdf)

Opsamlingen fra brugermødet 8. maj 2008 (pdf)

Opsamlingen fra brugermødet 22. april 2008 (pdf)

Januar og februar 2007 – brugermøder

Møder mellem børneinstitutionerne og den lokale kommuneskole, som bruger legepladsen på Bryghusgrunden, og medarbejdere fra arkitektfirmaerne bag Bryghusprojektet, OMA og PLH arkitekter.

Opsamlingen fra brugermøderne (pdf)

November 2006 – offentligt dialogmøde

Præsentation af den foreløbige tilbagemelding på bruttolisten.

Opsamling fra borgerdialog (pdf)

Efterår 2006 – offentlig mødedialogrække

Tre møder – to borgerarbejdsmøder og en workshop for institutionerne – som gav borgere og brugere mulighed for at give Realdania og Realdania Byg idéer til udformning af byrummene på Bryghusgrunden. Resultatet af møderne blev samlet i en Bruttoliste, som blev afleveret til Realdania. 

Materiale omdelt på det første dialogmøde (pdf)

Bruttolisten (pdf)

Maj 2006 – offentligt orienteringsmøde

Borgermøde om planerne for Bryghusgrunden afholdt af Københavns Kommunes og Realdania. 

Invitation til borgermødet (pdf)