Et moderne vartegn ved vandet

Hvad er BLOX?

BLOX er hele Danmarks verden for arkitektur, design og nye ideer. Det er et arkitektonisk indslag i byen, der på samme tid stikker ud og refererer til sine omgivelser. Bygningen er tegnet af den internationalt anerkendte tegnestue OMA med ambitionen om at blive en magnet for byliv og et nyt kulturelt centrum, der skaber liv og binder by og havn sammen.

BLOX ligger på Københavns havnefront mellem Den Sorte Diamant og Langebro. Her har byen fået en åben og inviterende ramme om hverdagslivet med nye rekreative byrum, offentlig legeplads, lejeboliger, café, restaurant og fitnesscenter i et af hovedstadens ældste områder. BLOX inviterer både til bredt formidlende aktiviteter rettet mod et stort publikum af interesserede og til mere målrettede professionelle netværk, dedikeret til udviklingen af fremtidens byer.

BLOX er mere end en bygning i byen. Den insisterer på at være og fungere som byen selv med alle de modsætninger og sammenhænge, den repræsenterer, samlet i en bygning. BLOX forholder sig aktivt til sin kontekst i form af pladsdannelser og dirigering af flow under, gennem og rundt om bygningen. Biltrafikken på Christians Brygge strømmer hele døgnet gennem bygningen, og snart krydser den nye cykel- og gangbro, Lille Langebro, havnekanalen. Gående kan frit passere rundt om og under BLOX, der dermed skaber trygge passager, hvor der før kun var travl trafik.
Det grønne glas i facaden refererer til de karakteristiske irrede københavnske kobbertårne og spejler himmel og vand, der er havnebyens særkende. På den måde absorberer bygningen både omgivelserne og københavnerlivet og taler til dens ånd.

BLOX er samtidigt et bæredygtigt projekt. Bygningen er et højisoleret lavenergihus udstyret med blandt andet solceller og fjernkølingslæg samt intelligent styring af husets installationer.

BLOX er finansieret af den filantropiske forening Realdania. BLOX er opført og ejet af Realdania By & Byg, der er et datterselskab til Realdania.

> Læs mere om Realdania her 

 

Få særligt indblik i bygningens tilblivelse

Bogen om BLOX

Bogen om BLOX fortæller gennem interviews og essays historien om bygningens tilblivelse og grundidé. Det er en grundig indføring i de mange beslutninger og spørgsmål, der opstår i et projekt, hvor ambitionerne for arkitekturen, byrummet og bygningens liv har været meget høje fra ideen blev født i 2004 til anvendelsen i dag. Det er samtidig historien om Københavns udvikling af havnefronten som en af byens vigtigste rekreative rum.

blox-bogen-forside.jpg

I gode omgivelser

Kultur-kvarteret

Slotsholmen og de nærliggende byområder er Københavns Kulturkvarter. En række museer, institutioner og attraktioner er gået sammen om at udvikle og brande området til glæde for såvel københavnerne som byens gæster og turister.

Dansk Arkitektur Center i BLOX er en del af kulturkvarteret. Sammen med en lang række andre kulturinstitutioner vil de trække besøgende rundt til områdets kulturoplevelser – og til de mange rekreative rum, hvor man kan koble af og lade op.

BLOX kulturkvarteret inderhavnen.jpg