Området

Det historiske København

Frederiks- holms Kanal

Frederiksholms Kanal er blevet renoveret af Københavns Kommune i 2016/17 og omdannet til promenade med plads til ro og ophold langs vandet. Den historiske granitbelægning er blevet retableret og der er opsat københavnerbænke.

De 80 parkeringspladser, der var i gaden, er blevet nedlagt. BLOX Parkering aflaster med sine 350 pladser i det fuldautomatiske, underjordiske anlæg områdets parkeringsbehov. Og efter planen kan beboerne bruge deres beboerlicens, når Københavns Kommune genåbner det tidligere parkeringsanlæg under Langebro fra 2019.

I forbindelse med byggeriet af BLOX var der spærret for fodgængere langs Christians Brygge. Derfor har Realdania, i samarbejde med Københavns Kommune, sat en midlertidig fodgængerbro op over Frederiksholms Kanal.

12.jpg

Byens nye forbindelse

Lille Langebro

Lille Langebro er cykel- og gangbroen der forlænger Vester Voldgade over havnen til Langebrogade på Christianshavn. Med sin placering direkte ved BLOX, fuldender Lille Langebro forbindelserne i området og giver en direkte og fredelig cykelforbindelse fra Københavns Centrum til Christianshavn, Islands Brygge og videre ud til universitetet mv.

Den nye bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringer byen og havnen tættere på hinanden. Efter renoveringen af Vester Voldgade er gaden nu både en del af ankomsten til BLOX og en attraktive forbindelse (via Lille Langebro) til Islands Brygges mange rekreative tilbud.

Den blå rute

Havne- ringen

Det er nu muligt både at gå, løbe og cykle omkring Københavns Havn. Havneringen strækker sig fra Nyhavn i nord til Slusen i syd, og binder havnen sammen med seks cykel- og gangbroer: Inderhavnsbroen, Cirkelbroen, Bryggebroen, Belvederebroen, Slusen og – snart – Lille Langebro.

Havneringen går igennem 12 helt unikke områder med hver deres særegne identitet. Hele ruten er i alt 13 km lang, men kan også opleves i mindre ruter af fx 2, 4 eller 7 km. Havneringen blev indviet i maj 2016. Havneringen tilbyder dermed også nye, spændende løberuter i forskellige længder, som et alternativ til turen omkring Københavns søer.

 

Havneringen.png (1)

20 spændende attraktioner

Køben- havns Kultur- kvarter

Slotsholmen og de nærliggende byområder er Københavns Kulturkvarter. En række museer, institutioner og attraktioner er gået sammen om at udvikle og brande området til glæde for såvel københavnerne som byens gæster og turister.

Dansk Arkitektur Center i BLOX er en del af kulturkvarteret. Sammen med en lang række andre kulturinstitutioner vil de trække besøgende rundt til områdets kulturoplevelser – og til de mange rekreative rum, hvor man kan koble af og lade op.

BLOX ligger midt i kulturkvarteret, få meter fra Havnen, Frederiksholms Kanal og Christians Brygge. Centralt placeret for de mange fodgængere og cyklister, der hver dag vil køre over Lille Langebro og alle, der har ærinder i området. Besøgende i bil kan glæde sig over de 350 nye parkeringspladser i det fuldautomatiske, underjordiske parkeringsanlæg.

 

Kulturkvarteret - kort.PNG

Plads til cyklister og fodgængere

Vester Voldgade

Den nye Vester Voldgade blev indviet i 2013. Belægninger, pladser og beplantning er helt ny. I forbindelse med omlægningen er der blevet skruet ned for bilismen og op for boulevardstemningen. Og fodgængere – og cyklister – har fortrinsret på den tidligere så trafikerede strækning. 

Med Lille Langebro for enden af Vester Voldgade, bliver gaden for alvor et attraktivt alternativ for en del af de cyklister, der i dag bevæger sig på tværs af havnen, fra Indre by/Nørrebro til Islands Brygge/Vestamager. Når Metro Cityringen åbner i 2019, bliver den sidste del af Vester Voldgade, langs Rådhuspladsen, færdiggjort.