Byens forbindelser

Nye forbindelse på langs og på tværs af havnen skal øge fremkommeligheden og gøre det lettere at udnytte havnens rekreative muligheder.


Havneringen
Det er nu muligt både at gå, løbe og cykle omkring Københavns Havn. Havneringen strækker sig fra Nyhavn i nord til Slusen i syd, og binder havnen sammen med fire cykel- og gangbroer: Inderhavnsbroen, Cirkelbroen, Bryggebroen og Slusen. Senere kommer også broen ved Vester Voldgade til.

Havneringen går igennem 12 helt unikke områder med hver deres særegne identitet. Hele ruten er i alt 13 km lang, men kan også opleves i mindre ruter af fx 2, 4 eller 7 km. Havneringen blev indviet i maj 2016.

Læs mere om Havneringen


Bro over Frederiksholms Kanal
I forbindelse med byggepladsen ved BLOX er der spærret for fodgængere, der bevæger sig langs Christians Brygge. Derfor har Realdania, i samarbejde med Københavns Kommune, sat en midlertidig fodgængerbro op over Frederiksholms Kanal og etableret en sti langs Bryghusgade.

Broen gør det lettere for de fodgængere, der bevæger sig i området omkring Christians Brygge. Det er en stor genvej at kunne gå over den midlertidige bro og ad stien til Vester Voldgade. Samtidig er det muligt for interesserede at komme tæt på en af byens største byggepladser, når de går ad stien langs bagsiden af BLOX-byggeriet. Broen åbnede i marts 2016.

Frederiksholms Kanal
Frederiksholms Kanal bliver omdannet til promenade med plads til ro og ophold langs vandet. De historiske granitbelægning bliver renoveret og retableret og der bliver opsat københavnerbænke. Samtidig bliver der nedlagt 80 parkeringspladser i gaden. Arbejdet bliver udført af Københavns Kommune og afsluttes i foråret 2017.

Læs mere om Frederiksholms Kanal projektet 

Passagen under Knippelsbro
Det har tidligere ikke været muligt for fodgængere at gå under Knippelsbro langs vandet i nordgående retning, fx på turen fra Det Kongelige Bibliotek til Havnegade. Som en del af Havneringen er passagen under Langebro nu blevet udbygget, så både cyklister og fodgængere igen kan passere. I begge retninger.


Vester Voldgade
Den nye Vester Voldgade blev indviet i 2013. Belægninger, pladser og beplantning er helt ny. I forbindelse med omlægningen er der blevet skruet ned for bilismen og op for boulevardstemningen. Og fodgængere – og cyklister – har fortrinsret på den tidligere så trafikerede strækning.

Når den nye cykel og gangbro åbner for enden af Vester Voldgade, bliver gaden for alvor et attraktivt alternativ for en del af de cyklister, der i dag bevæger sig på tværs af havnen, fra Indre by/Nørrebro til Islands Brygge/Vestamager. Når Metro Cityringen åbner i 2019, kan den sidste del af Vester Voldgade, langs Rådhuspladsen, bliver færdiggjort.

Læs mere om Vester Voldgade projektet 

Københavns Kulturkvarter
Slotsholmen og de nærliggende byområder skal være Københavns Kulturkvarter. En række museer, institutioner og attraktioner er gået sammen om at udvikle og brande området til glæde for såvel københavnerne som byens gæster og turister.

Dansk Arkitektur Center, som flytter ind i BLOX, er en del af kulturkvarter. Sammen med en lang række andre kulturinstitutioner skal de trække besøgende rundt til områdets kulturoplevelser – og til de mange rekreative rum, hvor man kan koble af og lade op.

Læs mere om Københavns Kulturkvarter