Nyt liv på Bryghusgrunden

Historien om BLOX

Bryghusgrunden, hvor BLOX ligger, er historien om en hovedstad i konstant udvikling. Grunden er opstået gennem gradvise opfyldninger i havnen i 1660’erne. Det oprindelige byggeri fra 1772 var bryggeriet Kongens Bryghus, der med den industrielle udvikling efterhånden udvikler sig til et egentligt industrielt kompleks i 1870’erne. Omkring grunden udviklede byen sig også, især da Vester Voldgade i 1873 blev anlagt som en af byens vigtigste færdselsårer. Få år senere, i 1903, blev Det Kongelige Bibliotek opført.

I 1923 var Bryghuset temmelig forfaldet og produktionen stoppede. Og i 1930’erne blev planerne for opførelsen af den nye Langebro udviklet, hvilket flytter det meste af trafikken fra Vester Voldgade til H.C. Andersens Boulevard.

I 1941 bliver den første arkitektkonkurrence for nybyggeri på grunden udskrevet. Også dengang med krav om, at ”bebyggelsen skulle være grundens beliggenhed værdig og gerne med funktioner, der kunne have almen interesse for byen og være til gavn for en stor del af befolkningen”. Projektforslagene blev forkastet, da dommerkomiteen ikke mente, de løste opgaven tilfredsstillende.

Bryghuset brændte i 1960. I de seneste mere end 50 år har området fungeret som både midlertidig legeplads og parkeringsplads. Ørestadsselskabet fik i 1994 overdraget grunden af staten. Og i 2005 købte Realdanias datterselskab Realdania By & Byg grunden - og arbejdet med idéudvikling, programmering og udarbejdelse af projektet begynder.

Første spadestik bliver taget en solrig dag den 13. maj 2013 af Københavns Kommune, Realdania, Realdania By & Byg, DAC og OMA foran Fæstningens Materialgård, på det sted, hvor BLOX står i dag. 

Fem år senere, i maj 2018, blev BLOX indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og blev efterfølgende fejret med en folkefest for alle interesserede. 

Bryghusgrunden fra 1660'erne til i dag

Video

Få særligt indblik i bygningens tilblivelse

Bogen om BLOX

Bogen om BLOX fortæller gennem interviews og essays historien om bygningens tilblivelse og grundidé. Det er en grundig indføring i de mange beslutninger og spørgsmål, der opstår i et projekt, hvor ambitionerne for arkitekturen, byrummet og bygningens liv har været meget høje fra ideen blev født i 2004 til anvendelsen i dag. Det er samtidig historien om Københavns udvikling af havnefronten som en af byens vigtigste rekreative rum.

blox-bogen-forside.jpg